Home

[ps2id id=’info’/] [ps2id_wrap id=’info’]

mededeling aan de bezoekers van deze site

Het beursgenoteerde Intrum Justitia AB maakt in haar reclame-uitingen op het internet gebruik van de term ‘Interim Justitia’
Met de intentie de naam van het incassobedrijf kracht bij te zetten door ‘Interim Justitia’ = “tijdelijke vervanging van Justitie” als hoofdtitel aan de advertentie mee te geven. De onderneming creëert daarmee doelbewust verwarring over de werkelijke bedrijfsnaam. Met als marketingdoel de term “tijdelijke vervanging van Justitie” als ultiem imago te gebruiken.
advertentie_interim justitia_intrum justitiaIn dat kader is deze website met de naam interimjustitia kennelijk een doorn in het oog van dit incassobedrijf en wordt door Intrum gesteld dat INTRUM JUSTITIA een geregistreerd merk is (Benelux trademark registration 0476270) en de naam van deze website een verwarrende gelijkenis heeft met haar trademark.

Intrum draait de boel om
Eerst voegt het bedrijf de term ‘Interim Justitia’ toe aan haar reclame-uitingen om vervolgens te stellen dat deze website met de domeinnaam interimjustitia de indruk wekt geassocieerd te zijn met het incassobedrijf Intrum Justitia. Terwijl toch, gezien de content op de site het overduidelijk is dat deze website met de naam interimjustitia.nl géén onderdeel is van de onderneming Intrum Justitia.

domeinnaam interimjustitia
De domeinnaam interimjustitia.nl is al vele jaren in het bezit van de makers van deze website. Blijkbaar bevalt de inhoud van deze website, met onder andere de berichtgeving over Big Brother praktijken, Lobby voor toegang tot alle nationale registers en Opvragen van verzamelde gegevens over u bij Intrum het Haagse incassobedrijf niet en probeert het deze vorm van informatie te voorkomen door te schermen met “verwarrende gelijkenis” en “bescherming van trademark en logogebruik.” De verwarring die het bedrijf zelf creëert door de term ‘Interim Justitia’ weloverwogen toe te voegen aan haar marketing inspanningen op het internet. Met het doel: geassocieerd en vereenzelvigd te worden met Interim Justitia door de Nederlandse bevolking.

[/ps2id_wrap]

Intrum Justitia in het nieuws

RSS Error: A feed could not be found at https://news.google.nl/news/section?cf=all&pz=1&q=Intrum%20Justitia&siidp=e26dd31285cfc4c82ba98de379b04a57cb65&ict=ln&ar=1442739079. A feed with an invalid mime type may fall victim to this error, or SimplePie was unable to auto-discover it.. Use force_feed() if you are certain this URL is a real feed.

[ps2id id=’info’/] [ps2id_wrap id=’info’]

Info over Intrum Justitia

interimjustittia_verboden logo_02Door de kracht van de naam Intrum Justitia zullen uw debiteuren versneld tot betaling overgaan. Na 14 dagen ontvangt u onze rapportage waarop u aangeeft welke vorderingen u niet ter incasso wilt laten gaan. Voor de overige niet-betaalde vorderingen start na weer 7 dagen automatisch de incassoprocedure.

Incasso keurmerk

interimjustitia_verboden logo_incassokeurmerk_02Intrum Justitia Nederland is medeoprichter van en aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Incasso Ondernemingen (NVI) en beschikt over het Incasso Keurmerk van de NVI dat periodiek wordt getoetst door het (onafhankelijke) Keurmerk Instituut.
bron: interim Justitia

 • Ronkende marketingpraat voor de klanten van het incassobureau dat niet alleen een opmerkelijke reputatie heeft bij Nederlandse consumenten maar ook medeoprichter is van het instituut “Wij van Wc-eend adviseren Wc-eend” NVI.

Lees meer…
[/ps2id_wrap]

[ps2id id=’credit_check_consumenten’/] [ps2id_wrap id=’Credit Check Consumenten’]

Big Brother Intrum: Credit Check Consumenten

Uw bedrijfsrisico verlagen door vooraf goede risicoprofielen op te stellen.
Zo kunt u de beste klantbenadering kiezen. Intrum Justitia helpt u bij het inschatten van de kredietwaardigheid van uw klanten op basis van een krediet scoring model en externe kredietinformatie.

Een behandelplan per risicoprofiel opstellen?
Op basis van uw eigen ervaringen uit een voortraject, de hoogte van de openstaande rekening, onze kredietrisico analyse, en de fase in het proces kunnen wij helpen bij het opstellen van een behandelplan per risicoprofiel. Wij kunnen samen met u uitgebreide risicoprofielen opstellen en aangeven welke klanten een betalingsrisico opleveren. Wij helpen u graag om maximaal rendement uit uw klantrelaties te halen!
bron: interim Justitia

 • Intrum Justitia gebruikt allerlei manieren om aan informatie te komen, de hulp van de ‘officiële’ medewerking van klanten is daarbij een welkome mogelijkheid.
 • Naast de inlichtingen van de ‘officiële’ medewerkers, maakt Intrum Justitia ook veel gebruik van allerlei andere mogelijkheden om informatie te verzamelen. Via e-mail en telefonische inlichtingen en bezoek aan huis. Zo is de controle op personen compleet.
[/ps2id_wrap]
[ps2id id=’database’/] [ps2id_wrap id=’database’]

Big Brother Intrum: Al uw gegevens in één database

Op wekelijkse basis worden de betaalervaringen in de incassodossiers van Intrum Justitia Nederland gebundeld en opgeslagen in een database waarbinnen de Credit Check wordt uitgevoerd. Nadat de Check is uitgevoerd wordt een score teruggekoppeld van 1 t/m 10, waarbij 1 laag is en 10 hoog. Intrum Justitia kan u adviseren over het al dan niet accepteren of afwijzen op basis van deze scores.
Lees meer…
bron: interim Justitia
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden doorgegeven.

 • Elk bedrijf heeft wel iets staan in zijn algemene voorwaarden dat ze vertrouwelijk omgaat met klantgegevens.
 • In de praktijk blijkt dat vertrouwelijke gegevens van klanten zonder verder enige gêne gedeeld worden met Intrum Justia wanneer het gaat om het opstarten van een incassoprocedure.
 • Intrum Justia koppelt vervolgens die vertrouwelijke gegevens aan allerlei parameters in haar database en maakt op die manier van mensen, die absoluut niet haar klanten zijn, een individueel dossier.

Hoeveel van die persoonlijke dossiers heeft Intrum Justitia al?

[/ps2id_wrap]
[ps2id id=’nep_notas’/] [ps2id_wrap id=’nep notas’]

Nep nota’s, phishing mails, virus mails, malware

De kracht van, of beter gezegd de angst voor de naam, Intrum Justitia heeft ook zijn keerzijde. Het regent waarschuwing voor phishing mails, virus mails en nep nota’s. De mails zijn worden verzonden uit naam van klanten van het incassobedrijf. Bijvoorbeeld: Intrum Justita en KPN, Intrum Justitia en T-Mobile, Intrum Justitia en Vodafone, Intrum Justitia en TransIP. Zelfs van Intrum Justitia namens de Belastingdienst. Tot grote ergernis van de Nederlandse consumenten die zich afvragen hoe die criminelen toch aan hun e-mailadressen komen? Heeft Intrum Justitia zijn beveiligingen wel op orde? Hoe kunnen deze criminelen zo gemakkelijk beschikken over klantgegevens en adresgegevens van bedrijven die klant zijn van Intrum Justitia? Lees meer…

 • Welke mail verstuurd door deze incasso-onderneming kunt u wel of niet vertrouwen?

Durft u nog een mail van Intrum Justitia te openen?

intrum-justitia_nepfacturen_malware_twitteralert

[/ps2id_wrap]
[ps2id id=’premiejager’/] [ps2id_wrap id=’premiejager’]

Premiejager in de polder

Intrum Justitia koopt vorderingen op van verschillende typen bedrijven. Ontvang direct geld voor uw openstaande vorderingen.
Hoeveel betaalt Intrum Justitia voor uw vorderingen?
De prijs die wij betalen hangt af van:

  1. De sociaal demografische kenmerken van uw debiteur
  2. De dienstverlening en sector van uw onderneming
  3. De financiële kenmerken van de vorderingen (ouderdom, hoofdsom, betaalgedrag, belastingen, etc.)
  4. Het incassotraject voorafgaand aan de verkoop van de vorderingen.

bron: interim Justitia

 • Eigenlijk moet u blij zijn dat u na jaren een herinnering krijgt voor een rekening. U behoort tot de sociaal demografische doelgroep die gekenmerkt wordt als zijnde potentiële betalers. Lees meer…

intrum-justitia_koopt oude vorderingen op.
[/ps2id_wrap]

[ps2id id=’finale_kwijting’/] [ps2id_wrap id=’finale kwijting’]

Tegen finale kwijting

  • Intrum Justitia biedt, zeer regelmatig volgens consumenten, een standaard 50% korting aan tegen finale kwijting als u de vordering ineens betaald. Volgens de directeur van Intrum Justitia wordt deze incassokorting slechts sporadisch aangeboden.
  • Volgens creditmanagement professionals krijgt u een dergelijk aanbod als u een negatieve score in de creditcheck van Intrum Justia heeft. Big Brother Intrum: Credit Check Consumenten
  • Via het internet weten we dat de korting tot 75% kan oplopen. Wel blijven de incassokosten voor Intrum Justitia gelijk.
  • In de praktijk gaat het om vorderingen die Intrum Justitia in bulk heeft opgekocht van een bedrijf wat zijn openstaande facturen af wil.
  • Dat opkopen van vorderingen een lucratieve business is voor Intrum Justia wordt bewezen door de hoeveelheid van e-mails- , sms- en telefoon inzet. Premiejager in de polder
  • Een bedrijf dat haar vorderingen verkoopt moet wel accepteren dat de klant bepaald niet gelukkig is met de werkwijze van het incassobureau en het zal onvermijdelijk leiden tot imagoschade.

bron: mkbservicedesk

[/ps2id_wrap]
[ps2id id=’referentielijst’/] [ps2id_wrap id=’referentielijst’]

Referentielijst

Intrum Justitia maakt geen referentielijst van haar klanten bekend.

 • In tegenstelling tot de uitwisseling van privacy gevoelige NAW klantgegevens inclusief e-mailgegevens en telefoonnummers tussen opdrachtgevers en Intrum Justitia brengt Intrum Justitia geen openheid van zaken over haar eigen klanten.
 • Iets wat in deze moderne tijd, waarin consumenten willen beslissen, met welk bedrijf ze in zee willen gaan niet past.
 • Moderne consumenten willen geïnformeerd zijn over o.a. duurzaamheid, fairtrade, kinderarbeid, slavenarbeid alsmede ook over partners en toeleveranciers.
 • Ja, zelfs ook over de samenwerking met een incassobureau……
 • Transparantie is ver te zoeken bij de Nederlandse tak van het aan de beurs van Zweden genoteerde Intrum Justitia. Wat heeft deze incaaso-onderneming te verbergen? Zogenaamde gevoelige bedrijfsinformatie? Of ziet het bedrijf liever niet dat het MKB bij elkaar gaat informeren?
 • De beurskoers van Intrum Justitia AB is van januari 2014 tot januari 2015 van SEK 102 tot SEK 220 gestegen.
  Meer dan 100% stijging in één jaar voor een bedrijf met incassodiensten als corebusiness.

bron: beurskoers

[/ps2id_wrap]
[ps2id id=’op_internet’/] [ps2id_wrap id=’op_internet’]

Intrum Justitia op het internet

Intrum Justitia en bekende internetoplichters

Intrum Justitia en bekende internetoplichters

Bedrijven die argeloze mensen gratis aanbiedingen doen waarbij alleen de verzendkosten hoeven betaald te worden, verworden binnen een paar weken tot een veelkoppig monster omdat men vastzit aan een abonnement.

Intrum Justitia heeft blijkbaar geen moeite om voor bekende(*1) oplichters op het internet incassoprocedures te starten. Er wordt gemikt op de “kracht” van de naam Intrum Justitia.
En het incassobureau ziet zijn omzet in incassokosten groeien.

(*1) Body by Patricia, Courlux, Courlux international, Evita, Flexifront, Front international, International Trading House, Stella Lady, TONO.

(*2) Dit bedrijf, net als Intrum Justitia, afkomstig uit Zweden, levert via een abonnement een uitgebreid assortiment aan artikelen waarbij het opzeggen van het abonnement net moeilijk is als aantonen dat ze niet geleverd hebben. Het patroon is: ze houden vol dat er verstuurd is, dus dient de klant te betalen. Nadat eerst het bedrijf aanmaningskosten in rekening brengt wordt het te vorderen bedrag verhoogd met incassokosten van Intrum Justitia. Die vervolgens op de gebruikelijk en bekende manier via e-mail, sms, telefoon en per post de klant dwingt om te betalen.
bron: Kalden
bron: radarTV

MKB over Intrum Justitia

MKB over Intrum Justitia

citaat: “intrum justitia is een malafide onderneming. Als je er als kleine ondernemer bij bent aangesloten, kom je van een koude kermis thuis, op het moment dat je een vordering aan hen overdraagt. Ze vragen enorm veel geld voordat ze iets doen, buiten het jaarlijkse lidmaatschapsgeld van grofweg € 450,- per jaar om. Zo’n € 1000,- per case, zonder ook maar enige garantie dat de vordering inbaar is. Heb je dus een klant, die jouw werk niet wil betalen van bv. € 1000,- en je wilt dat ingevorderd zien, dan wil I-J eerst nog eens ong. € 1000, van je hebben. Het kan dan zomaar zijn dat het ze niet lukt het geld binnen te halen. Ook al hadden ze dat van tevoren kunnen weten. Je bent dan ineens € 2000,- armer. Ze hebben niets eens een dossier van de aanmaningen die ze voor jou z.g.n. versturen. Kijk dus uit met die lui. intrum justitia maakt listig gebruik van de naam Justitia om vertrouwen te wekken. Feitelijk plukken zij de bedrijven nog meer leeg dan de wanbetalers zelf.” einde citaat
bron: kutbedrijf.nl
[/ps2id_wrap]
[ps2id id=’klachten’/] [ps2id_wrap id=’klachten’]

Het regent klachten over Intrum Justitia

Intrum Justitia; het grootste incassobureau van ons land. Maar ook over deze incassoreus, die per jaar 1,5 miljoen dossiers afhandelt, regent het klachten. Lees meer…
bron: vcmb / Ontspoorde incassobureaus- Geen enkele overheidsinstantie houdt toezicht op geldinners

[/ps2id_wrap]

Bekende klanten van Intrum Justitia

[ps2id id=’klanten’/] [ps2id_wrap id=’klanten’]

Klanten

Een bedrijf wat in zijn Google ads zichzelf positioneert als Interim Justitia en daarmee aangeeft dat het management zich ziet als (tijdelijke) vervanger van vrouwe Justitia gaat een stap te ver. Het is raadzaam dat marketingafdelingen van grote en bekende bedrijven met veel klanten zich bezig gaan houden met (online)reputatiemanagement wanneer zij klant zijn bij Intrum Justitia.

Schandalen rondom bestuurders, zelfverrijking, boekhoudschandalen zijn slechts een opmaat voor verdere reputatieschade. Bedrijven zijn een glazen huis geworden en het gemakzuchtig uitbesteden van creditmanagement zal niet opwegen tegen het omzetverlies door de (online) imagoschade via social media en het al oude “van mond tot mond”. Een slechte reputatie zorgt voor klantenverlies.
Grote bedrijven als Dell, Nokia en Philips kunnen het nog navertellen. Maar hoeveel kleinere bedrijven zijn niet ten onder gegaan aan het fenomeen: “van horen zeggen”. Lees meer…
intrum-justitia_interim justia

[/ps2id_wrap]
[ps2id id=’ov-chipkaart’/] [ps2id_wrap id=’ov-chipkaart’]

OV-chipkaart

  • Trans Link Systems B.V. is monopolist op het gebied van de OV-chipkaart heeft de incasso van mislukte automatische betalingen overgedragen aan incassoreus Intrum Justitia.
  • Het opmerkelijke aan de samenwerking tussen de OV-chipkaart organisatie Trans Link Systems B.V. en Intrum Justitia is dat het besluit over deblokkeren van een OV-chipkaart uit handen wordt gegeven bij de opstart van een incassoprocedure.
  • De samenwerking tussen beide bedrijven versterken het onbehagen bij de OV-chipkaart gebruiker.
   De klantonvriendelijkheid van de monopolist verdiend aandacht van de politiek. Lees meer…

bron: regent klachten over ov-chipkaart incasso
ov-chipkaart_interim justitia

[/ps2id_wrap]
[ps2id id=’telecom’/] [ps2id_wrap id=’telecom’]

Telecom

De bedrijven die diensten op het gebied van de telecommunicatie aanbieden zijn in een paar jaar zeer groot geworden. De onderliggende concurrentie is hevig en via aanbiedingen verleiden zij nieuwe klanten.

 • Intrum Justitia biedt deze bedrijven niet alleen incassodiensten aan maar ook Credit Checks voor Consumenten.
 • Als klant heeft u geen weet wat in het Big Brotherdossier van Intrum Justitia staat over u.

Klik op een afbeelding en lees verder…
Tele2_interim justitia_133T-Mobile_interim justitia_133Vodafone_interim justitia_133

[ps2id id=’energie’/] [ps2id_wrap id=’energie’]

Energie

De energiereuzen worden belaagd door nieuwe spelers die via suggestieve en soms agressieve reclame u aanmanen tot overstappen.

 • Intrum Justitia biedt deze bedrijven niet alleen incassodiensten aan maar ook Credit Checks voor Consumenten.
 • Als klant heeft u geen weet wat in het Big Brotherdossier van Intrum Justitia staat over u.

Klik op een afbeelding en lees verder…
nuon_interim justitia_133oxxio_interim justitia_133

[ps2id id=’internet’/] [ps2id_wrap id=’internet’]

Internetproviders

Na de laatste overname van UPC door Ziggo zijn op het gebied van internetproviders nog nauwelijks concurrenten te vinden. Hogere prijsontwikkeling ligt in het verschiet waarbij de klant steeds minder te kiezen heeft.

 • Intrum Justitia biedt deze bedrijven niet alleen incassodiensten aan maar ook Credit Checks voor Consumenten.
 • Als klant heeft u geen weet wat in het Big Brotherdossier van Intrum Justitia staat over u.

Klik op een afbeelding en lees verder…
Ziggo_interim justitia_133

[ps2id id=’webshops’/] [ps2id_wrap id=’webshops’]

Webshops

De onstuimige groei van het internet heeft gevolgen voor het aantal webshops. De ontwikkeling naar internationale opererende organisatie is niet meer te stuiten. Ook het betalen op rekening bij de webshops komt meer in gebruik.

 • Intrum Justitia biedt deze bedrijven niet alleen incassodiensten aan maar ook Credit Checks voor Consumenten.
 • Als klant heeft u geen weet wat in het Big Brotherdossier van Intrum Justitia staat over u.

Klik op een afbeelding en lees verder…
ECI boekenclub_interim justitia_133Vakantieveilingen_interim justitia_133

Pin It on Pinterest

Shares
Share This